Plans operatius

En la implementació del Pla Estratègic de Màrqueting 2021-2024, Turespaña no actua de manera independent, sinó que rep el suport de nombrosos agents col·laboradors (partners) amb qui treballa de manera coordinada i conjunta per aconseguir objectius.

El Pla Operatiu Anual (POA) és el document que recull la totalitat de les actuacions que Turespaña duu a terme al llarg de l'any, en el desenvolupament del Pla Estratègic de Màrqueting. L'elaboració del POA comença el mes de maig de l'any anterior amb l'anàlisi del mercat i la definició de tàctiques i prioritats. Després d'aquesta fase d'anàlisi, Turespaña comença a elaborar la llista d'activitats que, en el marc de les prioritats ja definides, contribuiran a l'assoliment dels objectius.

Les comunitats autònomes i els clubs de producte participen directament en l'elaboració dels POA aglutinant les propostes de les seves destinacions. Alhora, analitzen les propostes que fa Turespaña i s'inicia un procés de diàleg per a la definició de plans de promoció conjunts. Aquest procés culmina durant la celebració de la Convenció Turespaña al mes d'octubre. En aquest moment, destinacions i empreses es reuneixen presencialment amb els consellers de turisme a l'exterior i acaben d'elaborar els plans d'acció.

Al mateix temps, Turespaña manté reunions amb altres parts interessades. Després d'aquest procés de diàleg, els plans quedaran preparats i aprovats al llarg del mes de novembre.

Durant l'any en qüestió, es fa un primer ajust de la planificació en el marc de FITUR on, novament a través de les reunions presencials, s'ultimen alguns detalls de les accions més rellevants.

Al llarg de l'any s'aniran fent controls periòdics de l'execució del Pla, que ha de quedar tancat al llarg del mes de febrer de l'exercici següent.