En aquest apartat podreu consultar els elements més rellevants vinculats amb les obligacions recollides a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.La memòria anual recull el resum de l'activitat desenvolupada per Turespaña al llarg de cada exercici.També podeu consultar la normativa reguladora de l'organització i activitat de Turespaña.

Informació Pública

Documentació de l'Avantprojecte i projecte bàsic de les obres de remodelació i ampliació del Palau de Congressos i Exposicions de Madrid MEMÒRIA - Cal descarregar els 4 enllaços següents per poder descomprimir la documentació (77 Mb) 193423-PB-PAL-V03.1_I. MEMORIA.z01 (20 Mb)193423-PB-PAL-V03.1_I. MEMORIA.z02 (20 Mb)193423-PB-PAL-V03.1_I. MEMORIA.z03 (20 Mb)193423-PB-PAL-V03.1_I. MEMORIA.zip (17 Mb) ÍNDEX GENERAL193423-PB-PAL-V03.1_ÍNDICE GENERAL.pdf (1 Mb) PLANOS_01 - Cal descarregar els 3 enllaços següents per poder descomprimir la documentació (52 Mb) 193423-PB-PAL-V03_II. PLANOS_01.z01 (20 Mb)193423-PB-PAL-V03_II. PLANOS_01.z02 (20 Mb)193423-PB-PAL-V03_II. PLANOS_01.zip (12 Mb) PLANOS_02 - Cal descarregar els 2 enllaços següents per poder descomprimir la documentació (33 Mb)193423-PB-PAL-V03_II. PLANOS_02.z01 (20 Mb)193423-PB-PAL-V03_II. PLANOS_02.zip (13 Mb) PLANOS_03 193423-PB-PAL-V03_II. PLANOS_03.pdf (15 Mb) PLANOS_04-01 - Cal descarregar els 2 enllaços següents per poder descomprimir la documentació (29 Mb)193423-PB-PAL-V03_II. PLANOS_04-01.z01 (20 Mb)193423-PB-PAL-V03_II. PLANOS_04-01.zip (9 Mb) PLANOS_04-02 - Cal descarregar els 4 enllaços següents per poder descomprimir la documentació (66 Mb)193423-PB-PAL-V03_II. PLANOS_04-02.z01 (20 Mb)193423-PB-PAL-V03_II. PLANOS_04-02.z02 (20 Mb)193423-PB-PAL-V03_II. PLANOS_04-02.z03 (20 Mb)193423-PB-PAL-V03_II. PLANOS_04-02.zip (6 Mb) PLANOS_05Cal descarregar els 2 enllaços següents per poder descomprimir la documentació (32 Mb)193423-PB-PAL-V03_II. PLANOS_05.z01 (20 Mb) 193423-PB-PAL-V03_II. PLANOS_05.zip (12 Mb) PLANOS_06-01 - Cal descarregar els 3 enllaços següents per poder descomprimir la documentació (53 Mb)193423-PB-PAL-V03_II. PLANOS_06-01.z01 (20 Mb)193423-PB-PAL-V03_II. PLANOS_06-01.z02 (20 Mb)193423-PB-PAL-V03_II. PLANOS_06-01.zip (13 Mb) PLANOS_06-02 - Cal descarregar els 4 enllaços següents per poder descomprimir la documentació (64 Mb)193423-PB-PAL-V03_II. PLANOS_06-02.z01 (20 Mb)193423-PB-PAL-V03_II. PLANOS_06-02.z02 (20 Mb)193423-PB-PAL-V03_II. PLANOS_06-02.z03 (20 Mb)193423-PB-PAL-V03_II. PLANOS_06-02.zip (4 Mb) PLANOS_07193423-PB-PAL-V03_II. PLANOS_07.pdf (22 Mb) PLANOS_08193423-PB-PAL-V03_II. PLANS_08.pdf (8 Mb) PLANOS_09 - Cal descarregar els 2 enllaços següents per poder descomprimir la documentació (30 Mb)193423-PB-PAL-V03_II. PLANOS_09.z01 (20 Mb)193423-PB-PAL-V03_II. PLANOS_09.zip (10 Mb) PLANOS_10193423-PB-PAL-V03_II. PLANOS_10.pdf (21 Mb) PRESSUPOST193423-PB-PAL-V03_III. PRESUPUESTO.pdf (1 Mb)

Enllaços d'interès

Accés al Portal de la Transparència - www.transparencia.gob.es Perfil del contractant de TURESPAÑA a la Plataforma de Contractació de l'Estat - www.contrataciondelestado.es Canal de denúncies - https://channel.globalsuitesolutions.com/turespana Codi Ètic de Turespaña - Més informació Pla antifrau - Més informació