Neste apartado poderá consultar os elementos máis relevantes vinculados ás obrigas recollidas na Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.A memoria anual inclúe o resumo da actividade realizada por Turespaña ao longo de cada exercicio.Tamén se pode consultar a normativa que regula a organización e actividade de Turespaña.

Información Pública

Documentación do Anteproxecto e proxecto básico das obras de remodelación e ampliación do Palacio de Congresos e Exposicións de Madrid MEMORIA - Cómpre descargar as seguintes 4 ligazóns para poder descomprimir a documentación (77 MB) 193423-PB-PAL-V03.1_I. MEMORIA.z01 (20 MB)193423-PB-PAL-V03.1_I. MEMORIA.z02 (20 MB)193423-PB-PAL-V03.1_I. MEMORIA.z03 (20 MB)193423-PB-PAL-V03.1_I. MEMORIA.zip (17 MB) ÍNDICE XERAL193423-PB-PAL-V03.1_ÍNDICE GENERAL.pdf (1 MB) PLANOS_01 - Cómpre descargar as seguintes 3 ligazóns para poder descomprimir a documentación (52 MB) 193423-PB-PAL-V03_II. PLANOS_01.z01 (20 MB)193423-PB-PAL-V03_II. PLANOS_01.z02 (20 MB)193423-PB-PAL-V03_II. PLANOS_01.zip (12 MB) PLANOS_02 - Cómpre descargar as seguintes 2 ligazóns para poder descomprimir a documentación (33 MB)193423-PB-PAL-V03_II. PLANOS_02.z01 (20 MB)193423-PB-PAL-V03_II. PLANOS_02.zip (13 MB) PLANOS_03 193423-PB-PAL-V03_II. PLANOS_03.pdf (15 MB) PLANOS_04-01 - Cómpre descargar as seguintes 2 ligazóns para poder descomprimir a documentación (29 MB)193423-PB-PAL-V03_II. PLANOS_04-01.z01 (20 MB193423-PB-PAL-V03_II. PLANOS_04-01.zip (9 MB) PLANOS_04-02 - Cómpre descargar as seguintes 4 ligazóns para poder descomprimir a documentación (66 MB)193423-PB-PAL-V03_II. PLANOS_04-02.z01 (20 MB193423-PB-PAL-V03_II. PLANOS_04-02.z02 (20 MB193423-PB-PAL-V03_II. PLANOS_04-02.z03 (20 MB193423-PB-PAL-V03_II. PLANOS_04-02.zip (6 MB) PLANOS_05Cómpre descargar as seguintes 2 ligazóns para poder descomprimir a documentación (32 MB)193423-PB-PAL-V03_II. PLANOS_05.z01 (20 MB) 193423-PB-PAL-V03_II. PLANOS_05.zip (12 MB) PLANOS_06-01 - Cómpre descargar as seguintes 3 ligazóns para poder descomprimir a documentación (53 MB)193423-PB-PAL-V03_II. PLANOS_06-01.z01 (20 MB)193423-PB-PAL-V03_II. PLANOS_06-01.z02 (20 MB)193423-PB-PAL-V03_II. PLANOS_06-01.zip (13 MB) PLANOS_06-02 - Cómpre descargar as seguintes 4 ligazóns para poder descomprimir a documentación (64 MB)193423-PB-PAL-V03_II. PLANOS_06-02.z01 (20 MB)193423-PB-PAL-V03_II. PLANOS_06-02.z02 (20 MB)193423-PB-PAL-V03_II. PLANOS_06-02.z03 (20 MB)193423-PB-PAL-V03_II. PLANOS_06-02.zip (4 MB) PLANOS_07193423-PB-PAL-V03_II. PLANOS_07.pdf (22 MB) PLANOS_08193423-PB-PAL-V03_II. PLANOS_08.pdf (8 MB) PLANOS_09 - Cómpre descargar as seguintes 2 ligazóns para poder descomprimir a documentación (30 MB)193423-PB-PAL-V03_II. PLANOS_09.z01 (20 MB)193423-PB-PAL-V03_II. PLANOS_09.zip (10 MB) PLANOS_10193423-PB-PAL-V03_II. PLANOS_10.pdf (21 MB) ORZAMENTO193423-PB-PAL-V03_III. PRESUPUESTO.pdf (1 MB)

Ligazóns de interese

Acceso ao Portal de Transparencia - www.transparencia.gob.es Perfil do contratante de TURESPAÑA na Plataforma de Contratación do Estado - www.contrataciondelestado.es Canle de denuncias - https://channel.globalsuitesolutions.com/turespana Código Ético de Turespaña - Máis información Plan antifraude - Máis información