Industria eta Turismo Ministerioak bere webgunea irisgarri egiteko konpromisoa hartu du sektore publikoko gailu mugikorretarako webguneen eta aplikazioen irisgarritasunari buruzko irailaren 7ko 1112/2018 Errege Dekretuari jarraikiz. Irisgarritasun-adierazpen hori www.tourspain.es webguneari aplikatzen zaio.

BETETZE-EGOERA Webgune honek partzialki betetzen du 1112/2018 Errege Dekretua, jarraian adierazitako alderdiekiko adostasun faltagatik. EDUKI EZ-IRISGARRIA Jarraian bildutako edukia ez da irisgarria arrazoi hauengatik: a) 1112/2018 Errege Dekretua ez betetzeagatik Web-orri batzuetan editatzeko akats zehatz batzuk egon daitezke. b) Zama neurrigabea Ez da aplikatzen. c) Edukia ez da sartzen aplikagarria den legeriaren esparruan Baliteke 2018ko irailaren 20a baino lehen argitaratutako PDF formatuko ofimatikako fitxategiak egotea, irisgarritasun-baldintza guztiak guztiz betetzen ez dituztenak. Gehienek baldintzak bete ditzaten ahaleginak egin diren arren. Guk finantzatutako edo garatutako edo gure kontrolpean ez dagoen hirugarrenen edukia. IRISGARRITASUN-ADIERAZPEN HONEN PRESTAKETA Adierazpen hau 2021/06/03an prestatu zen. Adierazpena egiteko erabili den metodoa erakundeak berak egindako autoebaluazioa izan da. Adierazpenaren azken berrikuspena: 03/06/2021. OHARRAK ETA HARREMANETARAKO DATUAK Irisgarritasun-baldintzei buruzko komunikazioak aurkez ditzakezu, hala nola:

  • Webgune honek zehaztutako irisgarritasun-baldintzen urratzeak salatzea
  • Edukia atzitzeko izandako zailtasunen berri ematea
  • Webgune honen irisgarritasuna hobetzeko beste edozein kontsulta edo iradokizun egin dezakezu harremanetarako inprimakia erabiliz edo sugerencias@tourspain.es helbidera idatzita
Horrez gain, beste hauek ere aurkez ditzakezu:
  • 1112/2018 EDko baldintzak betetzeari buruzko kexa bat
  • 1112/2018 ED aplikatzeko arloan, dekretuaren 3. artikuluko 4. atalean zehazten denaren arabera, baztertuta dauden edukiei edo zama neurrigabe bat ezartzen dutelako irisgarritasun-baldintzak betetzetik salbuetsita dauden edukiei buruzko informazio irisgarriari buruzko eskaera bat egitea. 
Informazio irisgarria lortzeko eskaerek, arrazoizko eta zilegizko eskaera dela egiaztatzeko aukera ematen diguten gertakariak, arrazoiak eta eskaerak zehaztu behar dituzte argitasunez. Kexen inprimakia edo irisgarritasun-eskaerak bete, inprimatu eta aurkez ditzakezu Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan zehaztutako edozein tokitan. Komunikazioak, kexak eta informazio irisgarriaren eskaerak Zerbitzuen eta Herritarrekiko Harremanen Ikuskapen Orokorraren Zuzendariordetza Nagusiak jaso eta tratatuko ditu. APLIKATZEKO PROZEDURA Informazio irisgarriaren eskaera edo kexa bat egin eta gero, hura baztertuko balitz, hartutako erabakiarekin ados egon ez edo erantzunak 12.5 artikuluan aurreikusitako baldintzak beteko ez balitu, interesdunak erreklamazio bat abiaraz dezake. Era berean, erreklamazioa abiarazi ahal izango da hogei laneguneko epea igaro ondoren erantzunik jaso ez bada. Erreklamazioa Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean jasotako edozein aukeren bidez aurkez daiteke. Erreklamazioak Industria eta Turismo Ministerioko Informazio eta Komunikazio Teknologien Zuzendariordetza Nagusira bidali behar dira, Ministerio honen Irisgarritasunaz arduratzen den unitatea delako, edo erreklamazioa Unitate horren ekintzaren baten ondoriozkoa bada, haren gainetik dagoen unitatera bidaliko da.