Datuen babeserako arduraduna 2016ko apirilaren 27ko Europar Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 (EB) Erregelamenduak, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio libreari dagokionean pertsona fisikoak babesteari buruzkoa denak eta, 2018ko maiatzaren 25etik aurrera, 95/46/EE Zuzentaraua (Datuak babesteko erregelamendu orokorra) (aurrerantzean DBAO) indargabetzen duenak, datu pertsonalak tratatzen dituen sektore publikoko agintari edo erakunde orori Datuak babesteko ordezkari bat izendatzeko betebeharra zehazten du. Espainiako Turismo Institutuan (TURESPAÑA) indarrean dauden oinarrietarako Datuak babesteko ordezkariaren (DBO) eginkizunak Magín José Parreño Garrigos jaunak hartu ditu, eta Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioko idazkariordetzaren mende dago. Bere harremanetarako datuak hauek dira: Industria eta Turismo Ministerioaren zuzendariordetza. Paseo de la Castellana 160. 28071. MADRID. Helbide elektronikoa: dpd@mincotur.es Datuen Babeserako Espainiako Agentziaren aurrean erreklamatzeko eskubidea: C/ Jorge Juan, 6. 28001 MADRID. Datu pertsonalen tratamendu-jardueren erregistroa Informazio gehiago lortzeko, sakatu hau.