2021-2024 Marketin-plan estrategikoa

Turespañako Marketin-plan estrategikoak 2021-2024 aldirako Turespañaren jardueraren orientabide estrategikoak jasotzen ditu.

Pandemiaren aurreko urteetan, Espainia munduko turismo-helmuga nagusi izatera iritsi zen, eta 2019an turismo-kopuruan nahiz turismo-gastuan bere datu onenak lortu zituen. Hala eta guztiz ere, Espainiak ahulgune batzuk zituen, hala nola, lurralde, denbora eta motibazio jakinetan kontzentratzen zela. Arrazoi horiei hurbilen dauden herrialde jaulkitzaileen merkatu-kuota handia gehitu behar zitzaien, beste lehiakideek baino posizio ahulagoak lortuz, batez ere, Asian. Azkenik, Espainiak bere helmuga batzuen masifikazioarekin eta jasangarritasun-ezarekin lotutako irudi-arazo bat zuen, eta bere ezaugarri garrantzitsu batzuk ez ziren nabarmentzen, adibidez, ondare historikoa.2020ko martxoan COVID-19aren agerraldiak jarduera turistikoa geldiaraztea ekarri zuen ondorengo hilabeteetan. Eskariaren susperraldia tarteka eta modu irregularrean gertatu da, gaixotasunaren aldaera berriak agertzearen, txerto-mailen eta mugikortasunaren murrizketen arabera.2024an pandemia aurreko mailetara itzultzea aurreikusten duten susperraldi-eszenatoki desberdinak daude. Hasiera batean susperraldia Europako merkatuetan gertatu zen, ondoren, Amerika eta Ekialde Hurbilean eta, azkenik, Asian.Testuinguru horretan, Marketin-plan estrategikoak bi helburu nagusi zehaztu zituen.Lehenak pandemiaren eta susperraldi-agertokien eragina hartzen du kontuan. Helburua, denbora-tarte laburrago batekin, «Espainiarako kalitatezko nazioarteko turismoaren eskaria berreskuratzea» da.Bigarren helburuak, ordea, izaera estrukturalagoa duten eta Espainiako ereduaren gabeziak landu nahi dituzten elementuak hartzen ditu kontuan. Denbora-tarteak zabalagoa izan behar du nahitaez, «helmugaren iraunkortasunari laguntzen dion turista errentagarriagoa identifikatu eta erakartzeko» helburu argiarekin.Bi helburu nagusi horietan oinarrituta, lau ildo estrategiko ezartzen dira: eskaria berreskuratzea, jasangarritasun soziala (lurralde-kohesioa hobetzea turismo-fluxuen banaketan jardunez), ingurumen-iraunkortasuna (Espainiako marka turistikoaren atributu gisa) eta jasangarritasun ekonomikoa (balio-erantsi handiagoko eskaintza eta batez besteko gastu handiagoa egiten duten turistak bultzatuz). Ardatz horiek, berriz, 15 jarduera-ildotan garatzen dira.Planak helmugen hiru tipologia ezartzen ditu: oporrak, hirikoak eta naturalak/barrualdekoak.Horietatik abiatuta, eskariaren 7 segmentuak zehazten dira, eta horietan bereziki sustapen-ekintzak egingo dira. Opor-helmugekin lotutako segmentuak dira: Itsasoa baino gehiago (M&M); Familia, harea eta itsasoa (FAM); eta Sun, umbrella and yummy (SUNNY). Hiri-helmugekin lotutako beste batzuk: Shopping, hirikoa, modernoa eta irekia (SUMA); eta Erabat kulturala (Kultua). Eta azkenik, natura/barrualdeko helmugekin lotutako segmentuak dira: Joy of missing out (JOMO); eta Roadies.Zortzigarren segmentu bat gehitu da, aurreko metodologiatik lortzen ez dena. LGTBI+ segmentua da, bidaia-kontsumoaren ezaugarri propioak dituena eta Espainia atzerrian positiboki kokatzen laguntzen duena, baita Planaren helburuak lortzen ere.Planak merkatu jaulkitzaileak lehenesteko irizpideak ere ezartzen ditu, balizko merkatuaren eta haietako bakoitzean Espainiaren egungo lehiakortasunaren arabera. Azterketa horretatik, zortzi merkatu multzo lortzen dira, ezaugarri komunak dituztenak, atzerriko Turismo-kontseilaritzen sarearen jarduerari lotuta.Azkenik, gauzatuko diren taktiken eta ekintzen tipologiak definitzen dira, baita emaitzen adierazleak ere.