Jornadas Directas de apoyo a la comercialización del turismo español en los mercados de Japón, República de Corea y Taiwán

Seúl y Tokio, 11 de Marzo de 2024 - 14 de Marzo de 2024

SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN


DATOS DA EMPRESA/ENTIDADE

DATOS DA PERSOA DE CONTACTO

DATOS DE FACTURACIÓN

IMPORTE A FACTURAR

Tipo de módulo Custo unitario (en euros, sen IVE) n.º unidades Custo total (en euros, sen IVE)

Participante

1516.76

SUBTOTAL (sen IVE)

21% IVE

TOTAL

DATOS PARA O CATÁLOGO DAS XORNADAS

Os datos de carácter persoal que proporcione incorporaranse a un ficheiro automatizado de Turespaña. Os datos utilizaranse exclusivamente para o envío de comunicacións relacionadas co evento no que se está inscribindo e para informar puntualmente sobre convocatorias de eventos e xornadas de Turespaña.

TURESPAÑA, como responsable do tratamento dos seus datos persoais, infórmao de que estes datos serán tratados consonte o disposto nas normativas vixentes en materia de protección de datos persoais, o Regulamento (UE) 2016/679 (GDPR), a Lei Orgánica (ES) 15/1999 (LOPD) e Real Decreto (ES) 1720/2007 (RDLOPD).

A base legal para o tratamento dos seus datos e o envío de comunicacións baséase no consentimento solicitado. Os datos persoais facilitados poderán conservarse mentres non solicite a súa supresión. Os seus datos persoais non serán comunicados a terceiros. A partir da información proporcionada, elaboraremos un perfil de interese que lle permita seleccionar a información relevante. Non se tomarán decisións automatizadas en base ao devandito perfil. Se o desexa, poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación, limitación do tratamento e oposición aos seus datos en calquera momento enviando unha mensaxe ao seguinte enderezo de correo electrónico cdatos@mincotur.es, indicando na liña «Asunto» o dereito que desexa exercer, ou por escrito ao enderezo Poeta Joan Maragall 41, Madrid - 28020.

Ao premer o botón «XERAR SOLICITUDE» descargarase un pdf que se debe asinar e enviar seguindo as instrucións da convocatoria.