Jornadas Directas de apoyo a la comercialización del turismo español en los mercados de Japón, República de Corea y Taiwán

Seúl y Tokio, 11 de març de 2024 - 14 de març de 2024

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ


DADES DE L'EMPRESA/ENTITAT

DADES DE LA PERSONA DE CONTACTE

DADES PER A FACTURACIÓ

IMPORT A FACTURAR

Tipus de mòdul Cost unitari (en euros, sense IVA) nre. unitats Cost total (en euros, sense IVA)

Participant

1516.76

SUBTOTAL (sense IVA)

21% IVA

TOTAL

DADES PER AL CATÀLEG DE LES JORNADES

Les dades de caràcter personal que faciliteu s'incorporaran a un fitxer automatitzat de Turespaña. Les dades es destinaran exclusivament a l'enviament de comunicacions relatives a l'esdeveniment en què us esteu inscrivint i a informar-vos puntualment sobre convocatòries d'esdeveniments i jornades de Turespaña.

TURESPAÑA, com a responsable del tractament de les vostres dades personals, us informa que aquestes dades es tractaran de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 (GDPR), la Llei orgànica (ES) 15/1999 (LOPD) i el Reial decret (ES) 1720/2007 (RDLOPD).

La base legal per al tractament de les vostres dades i l'enviament de les comunicacions està basada en el consentiment sol·licitat. Les dades personals proporcionades es poden conservar mentre no en sol·liciteu la supressió. Les vostres dades personals no es comunicaran a tercers. Partint de la informació facilitada, elaborarem un perfil d'interessos que permeti seleccionar la informació rellevant. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d'aquest perfil. Si voleu, podreu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament i oposició en relació amb les vostres dades en qualsevol moment enviant un missatge a l'adreça de correu electrònic cdatos@mincotur.es, tot indicant a la línia d'"Assumpte" el dret que voleu exercir, o per escrit a l'adreça Poeta Joan Maragall 41, 28020 Madrid.

Quan premeu el botó "GENERAR SOL·LICITUD", es descarregarà un PDF que haureu de signar i enviar seguint les instruccions de la convocatòria.