Màrqueting en línia

L'objectiu clau de l'estratègia de màrqueting digital de TURESPAÑA és el reposicionament d'Espanya com una destinació turística atractiva per al segment cosmopolita. La marca turística Espanya està molt lligada a la proposta de valor de «sol i platja» i això és un aspecte que, a través de les diferents eines de màrqueting en línia, volem canviar.

Per això, a TURESPAÑA hem dissenyat una estratègia de màrqueting digital que se sustenta en aquests pilars:- Full funnel strategy, tot i que «upper funnel» té un pes específic- Selecció de les eines en funció de la fase del customer journey- Content is King. Màrqueting de contingut- Big data, tant en la planificació com en el mesurament de resultats- Selecció d'eines diferenciades per a B2B i B2C.Si bé els esforços més grans es dediquen a l'atenció i interès, no ens limitem a aquestes fases, i s'està treballant en una full funnel strategy, per també incideix en les fases de planificació, compra, fidelització i prescripció.Una de les claus de la nostra estratègia és precisament l'ús de les eines específiques més apropiades a cadascuna d'aquestes fases, per exemple, publicitat a la fase d'awareness i xarxes socials a la fase de prescripció, o el màrqueting per correu electrònic a la fase de fidelització i prescripció.D'altra banda, destaquem com a element transversal la importància del màrqueting de continguts. La nostra estratègia digital passa per una acurada selecció dels continguts, tant propis com de tercers, i això és aplicable a totes les eines.Finalment, partim igualment de la importància del big data, tant per a la planificació de les accions, com per al mesurament de resultats.Pel que fa a la PLANIFICACIÓ, la nostra estratègia passa per la hipersegmentació, de manera que el big data, utilitzat adequadament, ens permet conèixer on són els cosmopolites i impactar-los amb els continguts apropiats, en el moment adequat i amb el format oportú.En l'àmbit del MESURAMENT DE RESULTATS, a més d'utilitzar les tradicionals mètriques de màrqueting digital (per a les quals hem creat un sofisticat conglomerat de KPI, tant els globals com per a mercats), mesurem el ROI de les nostres accions en línia, tant en mitjans propis com pagats, en termes de cerques i reserves d'hotel i avió, així com la despesa hotelera estimada.Finalment, cal destacar l'ús d'eines online, diferenciant el màrqueting B2B del B2C.Pel que fa al màrqueting B2B, caldria destacar dues eines fonamentals: La formació online i el màrqueting relacional.Però el principal protagonista de l'estratègia de màrqueting digital de TURESPAÑA és el client final, el turista cosmopolita i, en aquest sentit, la majoria de les eines que utilitzem són de màrqueting B2C. Sense ànim de ser exhaustius, en podem destacar les següents: publicitat en línia, màrqueting social, màrqueting relacional (cap al màrqueting P2P), màrqueting de contingut o màrqueting web.