Convenció Turespaña

La Convenció Turespaña és un esdeveniment anual concebut com un espai per a la trobada del sector turístic, públic i privat, per a l'intercanvi d'informació i bones pràctiques, així com per a la reflexió conjunta al voltant del desenvolupament turístic d'Espanya, les seves destinacions i empreses. La Convenció també persegueix millorar l'eficàcia i l'abast de l'acció de Turespaña a través de la coordinació i la col·laboració amb destinacions i empreses del sector.

III Convenció Turespaña 2023

La III Convenció Turespaña es va celebrar a Sant Sebastià (Donostia) del 23 al 25 d'octubre del 2023. La temàtica de l'esdeveniment va estar vinculada al concepte de sostenibilitat turística en la seva triple dimensió mediambiental, econòmica i social.Es pot consultar tota la informació disponible sobre la celebració de la III Convenció Turespaña en el següent enllaç.