Estratexia de márketing de contidos

A subdirección de Márketing Exterior de turismo basea a súa estratexia de contidos na creación e produción de contidos multimedia propios (texto, imaxes, animacións, vídeo, audio…) que dean apoio ás diferentes actividades de promoción e márketing de Turespaña para a execución do Plan Estratéxico 2021-2024.

Os contidos propios son polo tanto un elemento moi importante da estratexia de márketing do organismo. Estes contidos son difundidos a través de diversas canles como:- O sitio web Spain.info- Os perfís de Turespaña en redes sociais- Os boletíns periódicos que distribuímos ás nosas bases de datos a través do noso CRM- Os eventos para o público final, feiras, obradoiros, etc. que organiza a Rede de Consellerías no exterior.

Portal Spain.info
Portal Spain.info

A finalidade é elaborar unha coidada selección de contidos diferenciados e segmentados para ofrecerlle información personalizada ás diferentes audiencias e aplicable a todos os soportes e formatos.O contido tratará de crear un relato diferencial de España como destino, que axude a inspirar, anticipe a experiencia da viaxe e emocione.En particular, os contidos teñen en conta:- Segmentación por perfís. O contido deberá ser relevante para cada unha das audiencias ás que se dirixa, segundo determine TURESPAÑA en cada caso.- Orixinalidade e creatividade. O contido debe ser creativo e orixinal para atraer a atención da audiencia.- Calidade e innovación. Aposta pola incorporación progresiva de formatos menos convencionais (podcast, vídeos 3D, realidade aumentada, realidade virtual…).- Viralidade. Apostamos pola realización de diferentes contidos dixitais que xeren un efecto positivo e de sorpresa no turista potencial, de xeito que se anime a compartilo.- Contido líquido. É importante que os contidos estean planificados de forma que poidan ser utilizados de xeito sinxelo e alternativo en diferentes soportes. - Que exalten os valores da marca turística España. En particular, os valores asociados á sostibilidade, na súa tripla vertente, sociocultural, económica e ambiental.

Tipoloxía de contidos

1. Contidos editoriaisCreación de artigos, publirreportaxes, notas de prensa, boletíns de noticias, folletos, libros electrónicos, libros brancos, etc. Tarificación por palabra.2. Material fotográficoProdución fotográfica de distintos tipos: fotografías aéreas (con dron), fotos HDR de alta calidade, fotos para usar en redes sociais…As imaxes deberán ter calidade suficiente e ser axeitadas para a súa publicación en diferentes soportes, tanto dixitais coma en soporte analóxico (carteis publicitarios e exterior ou autobuses, stands en feiras) e deberán estar libres de calquera imperfección técnica (píxeles mortos, zonas sobreexpostas, etc.) e en cor. O material elaborado empregarase en páxinas web, redes sociais e proxeccións audiovisuais, debendo realizarse imaxes diferentes en función da canle de distribución e do público destinatario. Todos os materiais entregaranse en formato electrónico de máxima calidade.1. Infografías Entenderase por infografía a representación visual estática ou dinámica na que interveñen descricións, narracións ou interpretacións, presentadas de forma gráfica e, normalmente, figurada. As infografías son recursos idóneos para transformar un concepto en imaxes e presentar a información nun formato moito máis atractivo para os turistas. Tarificación en función da tipoloxía estática ou dinámica.2. IlustraciónsEntenderase por ilustración a representación visual estática na que interveñen descricións, narracións ou interpretacións, presentadas graficamente.3. Vídeos Elaboración de contidos audiovisuais de gran impacto visual, incluíndo servizos de gravación, edición e posprodución de materiais audiovisuais promocionais.Os vídeos produciranse en diferentes formatos e duración en función da canle de difusión e dos mercados aos que estean destinados.O material elaborado empregarase en páxinas web, redes sociais, proxeccións audiovisuais e presentacións aos actores económicos do sector turístico. Todos os materiais entregaranse en formato electrónico de máxima calidade.4. Contido interactivoEste tipo de contido está pensado para diferentes formatos e canles que fomenten a interacción dos usuarios, como: xogos, concursos, enquisas, vídeos interactivos, infografías interactivas, etc.Todos os contidos estarán preparados para poder distribuírse a través de diferentes canles adaptadas tanto aos medios propios de TURESPAÑA coma aos medios de pagamento: Internet, dispositivos móbiles, publicacións dixitais e en papel.5. Podcast de turismo Contido sonoro no se faga énfase na vertente experiencial do destino, destacando a calidade dos produtos españois máis aló dos destinos estivais, e preferindo unha imaxe multidestino na que se combine o turismo activo ou de natureza coas vacacións de sol e praia.

Xestión de contidos multimedia

A creación de contidos propios de Turespaña fai necesario contar con ferramentas que permitan unha xestión eficaz, rápida e compartida dos recursos. Para iso, contamos con VIDEOMA, software de xestión multimedia, que nos permite almacenar todos os contidos, propios e cedidos, nun único lugar con acceso a todo o persoal de Turespaña, incluídas as Consellerías de Turismo no exterior. A través de Videoma realízase un labor exhaustivo de catalogación de todos os contidos xerados, describindo cada peza para que a busca de recursos sexa o máis óptima posible. Así, o persoal con acceso á ferramenta pode consultar que dereitos existen sobre o material, quen o cedeu, para que usos se pode utilizar, etc.