Màrqueting d'influenciadors

Tan important com oferir al nostre públic objectiu continguts rellevants i amb els formats més impactants, de manera orgànica o en accions de publicitat pagada als perfils de les xarxes socials promocionals de Turespaña, és oferir-los a través d'usuaris dignes de confiança i credibilitat. És per això que el Pla Social Media de Turespaña inclou accions de màrqueting amb prescriptors (influenciadors), tant micro com macro. Per fer-ho, s'identifiquen perfils d'influència per a cadascun dels idiomes o mercats en què Turespaña executa tasques actives de promoció, i se seleccionen els influenciadors els seguidors dels quals responguin al perfil de demanda afí als segments prioritaris identificats a l'apartat anterior.Per a aquestes accions, Turespaña busca la col·laboració de destinacions espanyoles o clubs de producte turístics que puguin oferir serveis a la destinació als influenciadors, amb l'objectiu de fer-ho més atractiu. També es contemplen accions com ara «patrocinar» continguts o publicacions, especialment pel que fa als micro influenciadors.