Turespaña ska mäta turismens sociala hållbarhet genom en ny studie

Spaniens Institut för Turism (TURESPAÑA) presenterade i samband med den internationella turistmässan FITUR 2024 ett nytt forskningsprojekt för att bättre förstå attityden bland de bofasta invånarna i Spanien gentemot turismen, och utveckla en internationell standardindikator som mäter motstånd eller acceptans. Projektet har som mål att förstå den bofasta befolkningens inställning till turistfenomenet, både när det gäller påverkan på deras boendeort och personliga liv. Den här studien kommer att genomföras av Turespañas Avdelning för Kunskap och Turismstudier (Subdirección General de Conocimiento y Estudios Turístico de Turespaña) under hela 2024 på nationell nivå. Man planerar att studien ska ingå som pilotprojekt för att utveckla en internationell standardindikator som mäter den här aspekten av social hållbarhet inom . Ramverket ratificerades av Världsturismorganisationen UNWTO:s kommitté för statistik (ledd av Spanien och Österrike) i oktober 2023. Julio López, vice direktör för Kunskapsavdelningen, förklarar att “med tanke på den viktiga roll som turismaktiviteten har i Spanien är det nödvändigt att kunna mäta lokalbefolkningens attityder gentemot turismen, och fastställa vilka faktorer som påverkar dessa mest. Det är ett instrument för att se över turismpolitiken, och för att på lämpligt sätt anpassa och rikta turismmarknadsföringen. Man anser att det är nödvändigt att utveckla indikatorer som är lätta att tolka, men tillräckligt representativa för den underliggande verkligheten, och som i framtiden kan fungera som statistiska referenser vid mätning av turismens sociala hållbarhet”. I mätningsstudien av turismens sociala hållbarhet ska man genomföra 26 000 enkäter, uppdelade i två perioder med 13 000 enkäter vardera; i augusti (högsäsong) och november (lågsäsong), i kommuner som har över 5 000 invånare och olika grader av turismintensitet under augusti månad. Man kommer att använda en kvantitativ metodologi med en enkät online som administreras genom en panel. Bland de olika metoder och källor som rör hållbarhet finns Nöjdhetsenkäten för icke bofasta turister som utformas varje år av Turespaña. I år kommer den tredje upplagan, med 2023 års resultat, att presenteras under februari månad. Det här projektet kan bli till en milstolpe för kunskap, och ingår i Turespañas forskningsstrategi för att förbättra den sociala hållbarheten, en av de tre pelarna för hållbarhet inom turism. Inom det statistiska ramverket för Measuring the Sustainability of Tourism (MST), utvecklat av Världsturismorganisationens (UNWTO) kommitté för statistik, utgör den bofasta befolkningens attityd gentemot turismen ett av de perspektiv som bidrar till hållbarhetens sociala dimension. MST beaktar ännu inte indikatorer för att mäta hållbarhetens olika element inom turismen, men MST:s expertarbetsgrupp, under ledning av statistikkommittén, arbetar på en vägledande indikatorlista.

Sökmotor för pressmeddelanden

Månad
År