Stockholm, 04 från december från 2023 - 05 från december från 2023

Instituto Cervantes - Auditorium. Museum Prins Eugens Waldemarsudde. Besökstider: Kl. 18 - 21

Exposition "Picasso och exilkonstnärerna"

Utställningen samlar ett tematiskt urval om de konstnärerna från den spanska republikanska exilen och deras koppling till Picasso, och samtidigt de svenska konstnärer. Denna utställning kompletterar de två seminarier som i ämnet kommer att äga rum den 4 december på Cervantes-institutet i Stockholm och den 5:e på Príncipe Eugen Waldemarsudde-museet. Kulturaktiviteter på Instituto Cervantes