Stockholm, 18 från september från 2024

Spain Talks Caring for the Future

Med "Caring for the future" som ledord har Spain Talks vuxit fram som en innovativ och betydelsefull satsning på den globala turistmarknaden. Genom en serie evenemang riktade mot turistsektorns viktigaste marknader är syftet att lyfta fram och sprida hållbara initiativ som nyanserar Spanien, både inom den offentliga och den privata sfären. På ett dynamiskt sätt erbjuder dessa evenemang en unik plattform för utbyte av idéer, lärande och samarbete och positionerar Spanien som en ledande destination när det gäller hållbarhet. För att vara med på denna spännande resa mot en mer ansvarsfull och hållbar turism gå med i Spain Talks!