Stockholm, 09 från november från 2023 - 09 från november från 2023

Den 9 november kom vi att delta i Travel News Market 2023, en professionell sammankomst för branschfolk inom reseindustrin som kom att hållas på Waterfront Congress Centre i Stockholm. Travel News Market är ledande inom B2B inom Skandinavien och sammanför internationella och nordiska reseaktörer. Kärnan i TNM är schemalagda möten där utställare och besökare ges möjlighet att etablera nya och vårda gamla kontakter inom den resesektorn.

Stockholm Waterfront Congress Centre

Turistnäringen Professionell Sammankomst "Travel News Market 2023"